Resistens - hva skjer?

 

Svar: Hiv bruker CD4-cellene, som er "ansatt i" immunforsvaret, til å lage kopier av seg selv. Det lages utrolig mange nye virus i løpet av kort tid, men viruset er ikke så nøye på at alle kopiene blir helt identiske med det opprinnelige viruset. Hiv lager så mange kopier som mulig og prioriterer kvantitet framfor kvalitet. 

Resultatet blir nye virusvarianter som kan ha fått resistensegenskaper med på kjøpet. Dette vil i så fall gi en økt overlevelsesevne for dette viruset i møte med hivmedisiner, noe som ble smertelig tydelig den tiden da folk bare fikk ett medikament.
Ved å kombinere flere medisiner oppnås bedre aktivitet mot viruset, noe som gir færre nye virus og dermed mindre mulighet for at nye mostandsdyktige virus-kopier dannes. Dette prinsippet kalles HAART, av Highly Active Anti-Retroviral Therapy. Hvis ikke mengden aktiv medisin i blodet er høy nok til å ødelegge viruset, kan viruset utvikle motstandskraft mot medisinen, det blir resistent.
De viktigste årsakene til at pasienter ikke har nok aktiv medisin i blodet, er at man ikke tar dosene som forskrevet, eller at andre medisiner påvirker nedbrytningen av hiv-medisinene. Konsekvensen av at virus blir resistente er at vi får færre kombinasjonsmuligheter i den medisinske behandlingen. Vi vet også at resistente virus er smittsomme og kan overføres til andre. Resistens er altså et alvorlig problem i kampen mot aids.