Resistent

Jeg har nettopp testet positiv og jeg vet ikke når jeg blir nødt til å begynne på medisiner. Men det jeg lurer på er om det faktisk er mulig at jeg er blitt smittet av et virus som er resistent til alle eksisterende medisiner.

Hei!
Det skal virkelig noe til for at du er smittet med et virus som er resitent for alle eksisterende medisiner. Jeg vet ikke om det har skjedd ennå en gang selv om det teoretisk er mulig. Det er imidlertid ikke helt uvanlig å bli smittet med et virus som er resistent mot ett eller noen få hiv-medisiner uten at man av den grunn mister absolutt alle behandlingsmuligheter. Når man tester positivt for hiv, blir viruset undersøkt med tanke på resistens slik at man vet hvordan man bør behandle infeksjonen når det blir aktuelt. Resultatet av denne resistensundersøkelsen kan du etterspørre neste gang du skal til kontroll.

Mvh.
Frank O. Pettersen
Lege ved Oslo Universitetssykehus