Resmitte blant hivpositive

Det pågår en debatt blant hivpositive for tiden, blant annet i Danmark om nødvendigheten av sikrere sex mellom to hivpositive. Jeg har også hørt at så lenge man går på hivmedisiner så reduserer dette sjansen for resmitte. Er dette riktig?
Hilsen Lars

Hei Lars!

Ja, behovet for sikrere sex mellom hivpositive er helt klart en pågående debatt - også blant fagpersonell. Hva er grunnen til å praktisere sikrere sex i utgangspunktet? For mange er det kanskje bare å forebygge hivsmitte, men det er andre seksuelt overførbare sjukdommer man kan pådra seg og overføre til andre. Vi har sett en tydelig økende trend i antallet seksuelt overførbare infeksjoner blant hivpositive MSM etter introduksjonen av effektive hivmedisiner. Disse infeksjonene kan være enklere å behandle enn hiv, men ikke nødvendigvis. Hepatitt B og hepatitt C er infeksjoner som oftere utvikler seg i retning skrumplever og leversvikt hvis man samtidig har hiv enn hvis man ikke har hiv. Om det er skadelig for et allerede svekket immunforsvar å bli utfordret med en annen alvorlig infeksjon som for eksempel syfilis, er også omdiskutert. Det er i hvert fall neppe gunstig.

Hvis man går på effektive hivmedisiner, dvs. at man har såkalt ikke målbart virus i blod, er risikoen for smitteoverføring liten. Det er imidlertid ikke alltid en direkte sammenheng mellom virusmengde i blod og sæd, fordi noen medisiner ikke "slippes inn" i testiklene like lett som i blodet. Det er imidlertid ikke rutine å måle mengden virus i sæd.

Noen hivpositive vil imidlertid ha resistente virusvarianter i blodet, dvs. virus som har utviklet motstandskraft mot en eller flere hivmedisiner. Hos disse kan det være vanskeligere å få ned virustallet i blodet, og de vil være mer smitteførende. Samtidig er det uheldig å bli smittet med et virus som er motstandsdyktig mot en eller flere hivmedisiner, for det vil redusere valgmulighetene når det en gang blir behov for å begynne med hivmedisiner.

Frank O. Pettersen, lege, Ullevål universitetssykehus