Røyking og hiv

At røyking ikke er sunt er noe alle vet. Alle vet også at røyking forårsaker mange sykdommer, som blant annet lungekreft og hjerte- og karsykdommer. Nå har jeg lest at hivpositive røyker mer enn den vanlige befolkningen og at risikoen for et kortere liv er større for hivpositive røykere på vellykket behandling enn andre. Kan du si noe mer om dette?

Ja, det stemmer at hivpositive røyker mer enn andre, noe som bidrar til forkortet forventet levealder hos hivpositive røykere. Når man undersøker sammenhengen mellom forventet levetid og en gitt sykdom eller såkalt disposisjon (egenskap), justerer man for atferd som man vet forkorter forventet levealder hos alle, slik som for eksempel røyking, arvelig tendens til hjertesykdom, fysisk aktivitet og andre sykdommer som sukkersyke. Ved en slik justering prøver man å finne hvor mye den aktuelle sykdommen bidrar til sjansen for å dø tidligere enn uten denne sykdommen. Det forutsetter at man kjenner alle faktorer som kan bidra til for tidlig død slik at man kan trekke fra det disse faktorene bidrar til økt risiko for tidlig død, og det gjør man ikke alltid.

I en dansk undersøkelse påviste man at mødre til hivpositive i større grad dør av hjertesykdom enn mødre av hivnegative personer. De hivpositive i den undersøkelsen hadde dermed en økt arvelig tendens til for tidlig død av hjerte-/karsykdom. I tillegg ser det ut til at hivpositive også arvet eller lærte et mer usunt og skadelig levesett enn hivnegative, noe som til sammen påvirket leveutsiktene deres i negativ retning. Arv kan ikke påvirkes, men atferd kan påvirkes. Det blir derfor viktig å fokusere på det som kan påvirkes, framfor det som ikke kan påvirkes.

Mvh.
Frank O. Pettersen, PhD
Overlege ved Oslo Universitetssykehus