Viktig med sikrere sex

I løpet av det siste året har vi lest mye om at hivpositive på vellykket medisinering i prinsippet ikke er smittebærende. Hvorfor er det da viktig med sikrere sex?
Ola

Hei, Ola!
Dette er et spørsmål som mange brenner inne med, for jeg har blitt stilt det samme spørsmålet flere ganger. Sikrere sex handler ikke bare om hiv, men også om andre kjønnssykdommer. Forekomsten av både hiv og andre kjønnssykdommer øker, som tegn på at det praktiseres mindre sikrere sex.

For det første er det en del forutsetninger som må være til stede om man skal kunne hevde at personer som lever med hiv ikke er smitteførende, hvis man i det hele tatt kan det, se diskusjonen ovenfor angående det berømte og omdiskuterte sveitsiske standpunktet. Det er ikke alle som er enige i det som de hevder, som du skjønner. Konklusjonen må vel bli at man ikke kan si at en person overhodet ikke kan være smittebærende tross vellykket behandling for hiv. Men risikoen er lavere, mye lavere, enn når den hivpositive ikke står på effektiv hivbehandling. For det andre må det jo to personer til, og denne andre kan være mer utsatt for å bli smittet fordi han/hun har andre kjønnssykdommer. For det tredje kan man smitte hverandre med andre seksuelt overførbare infeksjoner som er plagsomme og i noen tilfeller potensielt farlige, spesielt for den som lever med hiv, for eksempel hepatitt B og muligens hepatitt C. Det ser ut til at forekomsten av hepatitt C er større blant menn som har sex med menn, uten samtidig intravenøst stoffmisbruk, kanskje som resultat av seksuell aktivitet som medfører risiko for rifter og blodsøl, eks. fisting. Dessuten synes nok de færreste som har hatt syfilis, at det var noe å trakte etter, selv om det i prinsippet er enklere å behandle enn virushepatittene B og C. Men for å bli behandlet, må man teste seg, og det er det aldri alle som gjør.

Det er også et smittevernperspektiv i dette som samfunnet vil måtte ta hensyn til. Det er dette samfunnsperspektivet som er årsaken til at utredning og behandling for seksuelt overførbare infeksjoner skal være gratis for å øke tilgjengeligheten og dermed bruken av slike test- og behandlingstilbud.

Jeg mener at for den som lever med hiv, er det fortsatt viktig å ta vare på helsen sin ved å beskytte seg mot infeksjoner som er ugunstige sammen med hiv, som hepatitt B og C. Husk derfor hepatitt B-vaksinen! I et stabilt parforhold bør dette kunne diskuteres med den legen som har behandlingsansvaret for den hivpositive (eller annet helsepersonell som jobber med slike infeksjoner), slik at paret kan ta en veloverveid beslutning basert på god informasjon om reelle risikoer. Den diskusjonen blir vanskeligere å ta med hver ny, tilfeldig partner, og derfor bør man bruke kondom.
Frank O Pettersen
lege, infeksjonsavd. Ullevål
Oslo universitetssykehus