Slurvet med medisinene

Jeg har vært hivpositiv lenge og har brukt medisiner i nesten ti år. Det siste året har jeg slurvet med regelmessig inntakt av medisiner, men CD4-tallene er høye (524 siste gang) og virusmengden er ikke målbar. Hva kan dette bety?

Du har tydeligvis ikke ”slurvet nok” for at viruset har kunnet starte nyproduksjon av virus. Grensen for hvor mye slurv som skal til for at viruset ikke lenger blir holdt nede eller utvikler resistens på akkurat den typen medisin du bruker, er ikke mulig å definere på forhånd og kan endre seg over lengre tid med slurving. De ulike medisinene har også ulik ”terskel” for resistensutvikling, dvs. viruset utvikler lettere resistens mot enkelte medikamenter i forhold til andre. Du bør snakke med hiv-legen din om dette ved neste kontroll og prøve å finne ut hvorfor du slurver. Hvis dere finner ut av det, kan dere se på hvilke tiltak dere bør forsøke for å redusere slurvingen. Regelmessig slurv er en sikker måte for resistensutvikling og behandlingssvikt. Du bruker opp behandlingsalternativene dine på den måten.

Mvh.
Frank O. Pettersen, PhD
Overlege ved Oslo Universitetssykehus