Smittet på nytt

Kan jeg som er hivpositiv på smittet på nytt om jeg har ubeskyttet sex med en annen hivpositiv? Og finnes det noen måte å finne ut hvilken type hiv man har?

Svaret er ja, det kan man, men om det har klinisk betydning, er en annen sak. Man kan tenke seg muligheten for å bli smittet med et virus som er resistent mot noen av de medisinene som du bruker, slik at denne må endres. Partneren må dessuten ha såpass mye virus i blod og kjønnssekreter at det utgjør en reell smitterisiko, det vil si at partneren er ubehandlet eller ikke vellykket behandlet. Andelen som ikke er vellykket behandlet faller stadig etter hvert som nye medisiner har blitt tilgjengelig. Hvis viruset får formere seg på grunn av manglende eller uvirksom behandling, vil man kunne påvise det og finne ut type og resistensmønster. Imidlertid kan immunreaksjonen mot det opprinnelige viruset også virke i noen grad på det nye. Hvor god responsen mot det nye viruset er, kan variere. Her er det mange muligheter. Resultatet av kommende blodprøver kan gi svar på hva dette eventuelt har hatt å si for den uheldige.

Mvh.
Frank O. Pettersen
Lege ved Oslo Universitetssykehus