Hvorfor ikke mindre smittsom?

 

Svar: "Vi vet at det ikke er blodet som er hovedkvarteret for viruset. Det finnes også i lymfevev og i genitalvev, og dermed også i genitalsekret som sæd og skjedesekret.

Blodmålinger viser oss altså et skyggebilde, og man kan ikke trekke sikre konklusjoner om virusets tilstedeværelse i annet vev. Rett nok blir virusmengden totalt sett lavere enn uten behandling, men det er farlig å trekke konklusjonen at man på individnivå ikke kan være smitteførende når blodprøvene er fine.
Hvis du sammenlikner en større gruppe velbehandlete pasienter med en gruppe hivpositive som ikke får behandling, så er det på gruppenivå statistisk sett mye mindre sannsynlighet for smitteoverføring ved ubeskyttet sex, men på individnivå er det ikke noe som kan tilsi at noen av partene kan stole på en slik strategi.
Prøveanalysen er jo også et øyeblikksbilde. Det er dermed fortsatt sikrere sex-budskapet som gjelder for alle, uansett hivstatus og uansett hivbehandling eller ikke, sier professor og overlege ved Rikshospitalet, Stig Frøland.