Sopp mot hiv

Jeg har lest at den japanske soppen shiitake senker kolesterolet, og at den ser også ut til å være effektiv mot alvorlige virus som hiv og hepatitt B. Er dette riktig, og i tilfelle, hvorfor er det slik?

Hei!
Dette har jeg måttet sjekke ut! Det dukker stadig opp noe. Nå var kanskje ikke dette noe nytt, men heller noe jeg ikke hadde fått med meg. Den siste (og eneste) vitenskapelige publikasjonen jeg kunne finne om shiitake og hiv, var åtte år gammel. Den antydet at proteinet lentin som finnes i denne soppen kan ha hemmende effekt på funksjonen til et sentralt hivprotein (enzym), revers transkriptase, som for øvrig hemmes av to velkjente grupper av hivmedisiner, nukleosid revers transkriptase-hemmere (NRTI’s eller ”nukes”) og non-NRTI’s (NNRTI eller ”non-nukes”). Om dette hadde vært så lovende som det antydes i en del andre ikke-vitenskapelige publikasjoner på nettet, hadde det nok vært mer å finne om shiitake etter 2003.

Imidlertid er det ikke noe nytt at naturlegemidler med én kjent effekt og medisiner som primært er utviklet mot ett formål, også har andre positive effekter og altså ikke bare bivirkninger. Interessant nok gjelder dette også legemiddelframstilte kolesterolsenkende medisiner, som ser ut til å ha gunstig effekt på immunforsvaret ved hiv.

Mvh.
Frank O. Pettersen
Lege ved Oslo Universitetssykehus