Tallene mine går opp og ned

Jeg ble diagnostisert med hiv for noen år siden og går regelmessig til kontroll to ganger i året. Det som undrer meg er at CD4-tallene går mye opp og ned. Ved forrige måling var det på i overkant av 500, mens gangen før der sa målingen over 750. Hvorfor er det slik og har det noen betydning?

Jeg forstår at du lurer på det. Hos personer som ikke lever med hiv, vil CD4-tallene også variere over tid. Det dreier seg om naturlige svingninger som ikke har praktisk betydning. Hvis en hivnegativ person får for eksempel influensa, kan CD4-tallene falle forbigående. Det samme skjer om man er hivpositiv. Hvis CD4-tallene dine faller såpass mye fra en måling til en annen, kan det imidlertid ha betydning, men det bør bekreftes med en ny måling. Hvis du ikke står på behandling, og tallende fortsetter å falle, bør du antakeligvis starte behandling. Om tallene dine faller mens du står på behandling og virusnivået ditt ikke er målbart, kan man se det an og se om tallene fortsetter å falle eller om de bare har falt forbigående. Om man ikke har tatt medisinene daglig, kan viruset utvikle resistens mot behandlingen, slik at man må bytte medisiner. I så fall vil nok som regel virustallene stige før CD4-tallene faller. En kontrollprøve er uansett aktuelt om det er snakk om et fall på over 100–200 CD4-celler.

Mvh.
Frank O. Pettersen, PhD
Overlege ved Oslo Universitetssykehus