Tidlig behandling

Jeg har hørt om et forskningsprosjekt som skulle se på om det lønner seg å starte tidlig på hivbehandling, som har blitt avbrutt, og at de har konkludert med at ved å starte på medisiner med en gang vil man ha vesentlig lavere risiko for å utvikle alvorlige sykdommer. Hva vil dette bety for behandlingen av hiv i Norge?

Det stemmer at den såkalte START-studien ble avbrutt før den var planlagt avsluttet fordi man så at det gikk bedre med dem som startet behandling tidlig, enn dem som ventet til CD4-tallet falt til 350. Imidlertid er det snakk om få hendelser i denne studien og ikke slik at man kan si at man har en vesentlig lavere risiko for å utvikle komplikasjoner til hivinfeksjonen om man venter til CD4-tallet har falt til 350 i forhold til om man starter behandling på et høyere CD4-tall.

Men risikoen er nok noe mindre. Om man hadde sammenliknet effekten av å starte behandling i forhold til å forebygge komplikasjoner til hivinfeksjonen mellom for eksempel CD4-tall på 100 og 500, ville forskjellen imidlertid vært vesentlig.

Uansett vil man også nå i Norge anbefale at alle som er motivert for det, kan starte hivbehandling uavhengig av CD4-tall. Dessverre er det mange som ikke får stilt hivdiagnosen før det har gått lang tid etter at man burde ha startet behandling. Dette viser at vi må jobbe hardere for at folk skal teste seg når de har vært utsatt for smitterisiko.

Mvh.
Frank O. Pettersen, PhD
Overlege ved Oslo Universitetssykehus