Tilbakefall

Jeg har lest noen historier på nettet om hivpositive som har tatt medisinene sine regelmessig i alle år og hvor medisineringen har vært vellykket med høye CD4-tall og ikke målbar virusmengde. Men så har plutselig virusmengden begynt å øke. Kan dette være riktig?

Om virustallet øker etter lang tids vellykket behandling, kan det ha flere årsaker. Det viktigste er å fastslå om medisinene tas slik de skal hver dag. Dårlig etterlevelse («complience») til behandlingen er den vanligste årsaken til behandlingssvikt. Det er veldig viktig å være ærlig om dette, da behandlingsvikt på grunn av dårlig etterlevelse og muligheten for at viruset har utviklet resistens, ikke kan stoppes med bytte av medisiner alene.

Om man skifter til andre medisiner, men den dårlige etterlevelsen til behandlingen fortsetter, vil man etter hvert kunne bruke opp tilgjengelige behandlingsmuligheter. En annen mulighet er at det forelå en liten populasjon (noen få virus) som var resistente mot behandlingen i utgangspunktet. Det gjøres resistenstesting av viruset til alle som diagnostiseres med hiv. Om det er lenge siden diagnosen ble stillet, kan imidlertid den tids resistenstest ha vært mindre følsom for å oppdage enkeltvirus som var resistente.

Om man startet behandling før ankomst Norge og behandlingen da var vellykket, vil man ikke kunne påvise viruset i blodprøve og dermed ikke kunne teste for resistens etter ankomst Norge. Da kan resistente virus som var blitt lagret tidligere, dukke opp på et senere tidspunkt. Resistente virus kan bli holdt nede en tid før de dukker opp igjen i blodprøver. Imidlertid synes jeg vel at vi ser at behandlingssvikt på grunn av resistens helst gir seg til kjenne på et tidligere tidspunkt enn etter mange år på tilsynelatende vellykket behandling slik du skisserer i spørsmålet ditt.

Det kan imidlertid være at resistensen ikke er fullstendig, eller høygradig som vi kaller det, men bare lavgradig. I så fall kan det tenkes at behandlingen kan fungere godt over lengre tid. At behandlingen derimot skulle slutte å virke etter mange år helt uten videre, synes jeg virker usannsynlig.

Det er også en i hvert fall teoretisk mulighet for nysmitte av virus som er resistente mot den behandlingen man står på. Videre kan nye medisiner man begynner med mot andre tilstander, påvirke omsetningen av hivmedisiner slik at mengden av dem i blodet blir for lavt. Da kan man berede grunnen for utvikling av resistente virus.

Det viktigste man kan gjøre for å forhindre utvikling av resistens og behandlingssvikt, er å ta medisinene som foreskrevet hver dag og å fortelle om hvilke medisiner man bruker hvis det blir snakk om å behandle andre sykdommer i tillegg. Det er heldigvis sjelden at det du skisserer i spørsmålet ditt faktisk forekommer.

Mvh.
Frank O. Pettersen, PhD
Overlege ved Oslo Universitetssykehus