Hiv og trening

Studieforfatterne skriver at aerobicstrening har ført med seg forbedringer i kroniske helsetilstander som kreft til hjerte-/karsykdommer, og grunnleggende studier kan tyde på at trening også kan forbedre helsen til hivpositive.

jogging

Barbara A. Smith på Birmingham School of Nursing ved Universitetet i Alabama i USA og hennes kollegaer observerte effektene av 12 uker med aerobicstrening på utholdenhet og kroppsform hos 60 hiv-pasienter.

Smith og hennes kollegaer konstaterte at de som trente hadde større utholdenhet og hadde mistet mer kroppsfett enn de som ikke trente. Artikkelen ble trykket i en utgave av tidsskriftet AIDS som utkom 13. april 2001.

"Trening er trygt, det vil øke utholdenheten, og det vil forbedre kroppsformen" sa Smith. Hun bemerket at mer forskning må gjøres med hiv-pasienter som lider av endringer i forbrenningen og unormale fettansamlinger som følge av medisineringen.

Å gå er en god måte å begynne på. Det er glimrende trening for hjerte-/karsystemet og gir liten risiko for støtskader.

Før du tar fatt på et treningsprogram av noe slag, bør du samråde deg med din lege. Om han/hun anbefaler trening, kan du melde deg inn på treningsstudio. Men hvis du foretrekker å trene hjemme kan du titte i hyllene hos din lokale videoforhandler. Det finnes mange gode treningsvideoer for nybegynnere.

At regelmessig mosjon er av det gode for vår kropp og velvære er udiskutabelt! Forskning om fysisk aktivitet og mangel på fysisk aktivitet er i fokus som aldri før. Se hvilke fordeler fysisk aktivitet kan gi deg, og hva som kan møte deg hvis du beveger deg for lite.

Fysiskinaktivitet:
øker risikoen for de fleste alvorlige sykdommer i eldre år (hjerteinfarkt, hjerneslag, diabetes type 2, benskjørhet og enkelte kreftformer).
fysisk inaktivitet forsterker den generelle aldringsprosessen. De kroppslige endringene, delvis også i sinnet, som mange tilskriver alderen, kan i virkeligheten ofte være en følge av manglende fysisk aktivitet over lengre tid.

Fysisk aktivitet:
virker positivt også hos de med andre risikofaktorer, som overvekt, høyt blodtrykk, høyt blodkolesterol og røyking. Den viktigste effekten for mange er imidlertid den positive virkningen på sinnet – dvs bedre humør og større evne til å tåle stress.

helsegevinsten er størst ved daglig småmosjon. En daglig spasertur på 30 minutter i noenlunde rask gangfart er anbefalingen fra forskerne.

Alle som er fra 18 til 65 år og ikke er i fullt arbeid, det vil si arbeidssøkende, sykemeldte, folk på attføring, sosialklienter, trygdede, hjemmeværende, deltidsarbeidende (inntil 50% stilling) kan delta. Tilbudet gjelder ikke for studenter og psykisk utviklingshemmede. Les mer på www.osloidrettskrets.no