Ut på en lang reise

Jeg har vært positiv i neste tretti år og har fått en mulighet til å reise jorden rundt. Hva bør jeg passe på? Jeg har gått på medisinering siden tidlig på 2000-tallet.

Du bør oppsøke fastlegen eller en reiseklinikk for generell reiserådgivning når det gjelder myggstikkbeskyttelse og ev. behov for malariaforebyggende behandling og vaksiner som anbefales til de områdene du skal besøke. Noen vaksiner, såkalte levende, svekkede vaksiner anbefales ikke til personer med immunsvikt. Den vanligste levende, svekkede reisevaksinen er vaksine mot gul feber som er obligatorisk i enkelte land og ved reise fra et område der gul feber finnes (enkelte land i Afrika og Sør-Amerika) til Asia. Om man av medisinske årsaker ikke kan ta denne vaksinen, kan man utstyres med en såkalt ”waiver” som bekrefter at du ikke skal ta vaksinen.

I tillegg må du ha med deg hivmedisiner for hele oppholdet og gjerne en bekreftelse på hvilke medisiner du trenger. Sjekk pakningene med tanke på eventuelt behov for oppbevaring i kjøleskap. Det er imidlertid sjelden nødvendig med de nye medisinene.

På Infeksjonspoliklinikken ved Oslo universitetssykehus på Ullevål har vi en egen vaksinasjonspoliklinikk som er vant med å håndtere vaksinasjon i spesielle tilfeller. Kanskje kan du få alle typer vaksiner likevel om immunforsvaret ditt er godt nok. Uansett bør du starte i god tid før du skal reise, dvs. ca. to måneder før avreise.

Mvh.
Frank O. Pettersen, PhD,
Overlege ved Oslo Universitetssykehus