Vil reise utenlands

Jeg er en hivpositiv mann i førtiårene som har tenkt meg på et lengre utenlandsopphold i Afrika og Asia. Jeg har hørt at det er enkelte vaksiner jeg må ta og enkelte jeg ikke må ta. Hva er riktig, og hvilke råd vil du gi?

Det er riktig som du har hørt, at noen vaksiner bør unngås hvis man har immunsvikt. Imidlertid har ikke en person som lever med hiv og som står på vellykket behandling, immunsvikt slik sett. De fleste vaksiner vil derfor være trygge å ta, også sannsynligvis de med levende, svekket virus eller bakterier som antigen. I praksis er dette imidlertid snakk om få vaksiner for reisende, og gul feber-vaksine er nok den eneste aktuelle. Dette er en vaksine som anbefales ved reise til enkelte land i Afrika rundt ekvator og til Sør-Amerika, men det er meget sjelden at turister blir smittet av denne sykdommen. Du bør være trygg nok uten, men være påpasselig med å beskytte deg mot myggstikk med effektiv myggspray, tildekking med klær og sove under impregnert myggnett. Dette beskytter deg også mot malaria og andre myggbårne infeksjoner som det ikke finnes vaksine mot, for eksempel dengue feber som er mye vanligere enn gul feber.

Hvis man av medisinske årsaker ikke bør ta gul feber-vaksinen, kan man få utstedt en såkalt ”waiver”, dvs. legeerklæring på dette. Noen land i Asia vil kreve at man har tatt vaksinen hvis man reiser direkte fra de landene i Afrika eller Sør-Amerika der gul feber forekommer og til Asia, og hvordan de vil stille seg til en slik ”waiver” er jeg litt usikker på. Da må du nok konsultere de enkelte lands ambassader, eller høre om vaksinasjonskontoret har hørt noe om hvordan det håndteres.

Andre vaksiner med levende, svekket virus eller bakterie er MMR, BCG, poliovaksine i dråpeform og vannkoppe-vaksinen, men disse er i praksis mindre aktuelle som reisevaksiner.

Det er flere aktuelle reisevaksiner å tenke på, men hvilke du bør ta avhenger av tidligere vaksinasjon og hva slags forhold du skal bo og leve under på reisen din. Vanlige reisevaksiner å ta er hepatitt A (og B) og påfyll mot difteri, stivkrampe og polio, eventuelt tyfoidfeber ved mer primitive leve- og boforhold og japansk hjernebetennelse (encefalitt) om man reiser til aktuelle områder i myggsesongen. Influensa- og lungebetennelses- (pneumokokk)vaksine bør du ha fått tilbud om allerede, men hvis ikke, bør du også ta disse. Detaljer rundt dette må du diskutere med den du oppsøker for å få gjennomført vaksinasjonene. Men husk å bestill deg time til det minst 4-6 uker før du skal reise slik at du får tid til eventuelle flere doser og til at de har fått begynt å virke.

Effekten av vaksinene blir best om du har et rimelig høyt CD4-tall, og du er da også mindre utsatt for å pådra deg andre infeksjoner som finnes overalt man drar.

Frank O Pettersen
Lege, Oslo universitetssykehus