Utmattet

Jeg har høye T4-tall og lave virusverdier, men jeg lider også av kronisk utmattelsessyndrom. Er dette vanlig blant hivpositive?

Det er kjent at kroniske infeksjoner, som for eksempel hiv, og andre sykdommer kan gi et såkalt kronisk utmattelsessyndrom, enten etter en kraftig infeksjon eller mens infeksjonen er til stede i kroppen. Dette er ikke det samme som myalgisk encefalopati (ME) som kjennetegnes ved at man ikke har funnet noen rimelig forklaring på symptomene, men symptomene kan være helt identiske.

Graden av plager varierer enormt mellom individer, og noen ganger er symptomene så kraftige at man må forsøke å behandle grunnsykdommen, dvs. starte med hivmedisiner selv om verdiene for øvrig er bra. I tillegg kan psykiske plager, for eksempel depresjoner, som man ikke er oppmerksom på, gi slike symptomer. Dette er viktig å fortelle om nå man er hos legen for å se om man kan komme nærmere en forklaring og mulig behandling.

Frank O Pettersen
Lege Ullevål universitetssykehus