Vaksineeffekt

Jeg har lest at langtidseffekten av visse vaksiner, som for eksempel hepatitt B, polio og difteri, inntrer tidligere blant hivpositive enn andre. Finnes det mye forskning omkring dette?

Jeg er ikke helt sikker på om jeg forstår spørsmålet ditt, men tror kanskje du mener at langtidseffekten av en vaksine kan forsvinne raskere ved hiv? Det vi vet om vaksiner og effekten av disse, er at man kan ha dårligere effekt av en vaksine om man har immunsvikt. Det er ganske logisk siden det er immunforsvaret som skal lage antistoffer mot virkestoffet i vaksinen.

Det vi også vet, er at antistoffproduksjonen avtar ved immunsvikt, slik at ved langtkommen hivinfeksjon/aids, kan mengden antistoffer avta og falle under målbare verdier. I så fall vil effekten av en vaksine man har tatt tidligere, kunne bli utilstrekkelig. Om man starter behandling, vil imidlertid immunforsvaret reagere tilnærmet normalt på en vaksine og effekten vedvare så lenge man fortsetter med behandlingen og CD4-tallene har steget til nesten-normale verdier. Akkurat på hvilket CD4-tall effekten blir god nok, er imidlertid litt vanskeligere å gi noe eksakt svar på. Noen vaksiner som inneholder levende, svekkede virus, anbefales likevel ikke gitt til hivpostive, men også dette er antakeligvis mest gjeldende ved lave CD4-tall/immunsvikt.

Mvh.
Frank O. Pettersen, PhD
Overlege ved Oslo Universitetssykehus