Vaksiner og hiv

I forbindelse med jobben skal jeg ut på en lengre utenlandstur. Som hivpositiv, hvilke vaksiner er det lurt å ta, og er det noen vaksiner som ikke går bra sammen med medisinene jeg tar.
Hilsen Laila

Det er noen vaksiner som man ikke bør ta om man har hiv, spesielt hvis infeksjonen har utviklet seg til immunsvikt. Vaksiner er laget på forkjellige måter; noen inneholder levende, men svekkede (dvs. ikke sykdomsfremkallende) virus, mens andre bare inneholder biter av virus eller bakterier. Gul feber- og BCG-vaksinene er eksepler på vaksiner som inneholder levende, svekkede mikrober. Denne typen vaksiner bør ikke gis til personer med svekket immunforsvar, uansett årsak til immunsvekkelsen. Også noen medisiner kan virke immunsvekkende og bør ikke kombineres med denne typen vaksiner.

I praksis betyr det at personer som lever med hiv, vanligvis ikke bør få vaksiner med levende, svekkede mikrober. Man kan da få en legeerklæring (en såkalt "Waiver") på at man av medisinske grunner ikke bør få gul feber-vaksinen som er påbudt i noen land. Andre vaksiner derimot er det trygt å gi til personer som lever med hiv, men effekten av vaksiner kan være dårligere eller uforutsigbar. Imidlertid utgjør det å leve med hiv en tilleggsgrunn til å vaksinere seg, for man kan bli sjukere enn andre av vanlige infeksjoner. Man bør derfor vaksinere seg mot for eksempel hepatitt A og B så snart som mulig etter man har fått vite at man er hivpositiv i stedet for å vente til immunforsvaret blir mer svekket av hivinfeksjonen.

Frank O Pettersen, Lege, Ullevål universitetssykehus