Vitamintilskudd mot hiv

Tidligere forskning har vist til høyere CD4-tall og 30 prosent mindre sjanse for å utvikle aids dersom man har et daglig inntak av multivitamintabletter. Vet vi noe mer om dette nå, og hvor vesentlig er vitaminer og mineraler for immunforsvaret vårt?

Det foreligger en del forskning på multivitamintilskudd til hivpositive, og Cochraine-databasen har noen oversiktsartikler på temaet. Imidlertid er bildet sammensatt og ikke helt avklart. Det er for eksempel ikke avklart hvilken mengde av de enkelte vitaminene og sporstoffene som er mest gunstig, eller om det er viktigere for enkelte grupper av hivpositive enn andre. Dessuten vil behovet for tilskudd variere med ernæringstilstanden til den enkelte. Om man i utgangspunktet er feil- og underernært, vil tilskuddet være viktigere enn om man har et tilfredsstillende kosthold. Dette varierer betydelig både globalt og nasjonalt, og en del forskning utført i Afrika sør for Sahara er ikke nødvendigvis overførbar til norske forhold. Gravide og deres nyfødte spedbarn i Afrika sør for Sahara synes å komme bedre ut av det om de får multivitamintilskudd. Imidlertid er det ikke avklart hvilket eller hvilke av innholdsstoffene det er viktigst å få tilskudd av.

På den andre siden kan jeg ikke se at det er påvist skadelige effekter av multivitamintilskudd i normale doser. Vi vet imidlertid at overdrevent inntak av fettløselige vitaminer (A, D, E og K) kan være skadelig, men dette er i praksis et veldig lite problem. Immunforsvaret vårt trenger mange typer byggestener, deriblant vitaminer og sporstoffer, for å kunne lage nye celler og opprettholde funksjonen. Kostholdet må derfor inneholde riktig mengde og riktig type av de ulike byggestenene. Multivitamintilskudd kan være et nyttig tilskudd om man er i en situasjon med ekstra stort behov, som for eksempel ved graviditet, amming, alvorlig sykdom (aids) og oppbyggingsfasen etter sykdom.

Mvh.
Frank O. Pettersen, PhD
Overlege ved Oslo Universitetssykehus