Hvor lenge har jeg vært positiv?

Jeg lurte på om det var mulig å finne ut hvor lenge jeg har vært positiv? Jeg ble testet for noen år siden og kan ikke huske noen spesiell episode som tilsier at det var da jeg ble smittet. Da jeg ble oppdaget hadde jeg CD4-tall på rundt 350 og virusmengde på 70.000.
Lars

Hei Lars!

Det er dessverre vanskelig, eller nært sagt umulig, å si noe om når du ble smittet ut ifra ett enkelt CD4-tall og én virusmåling. Om du har tatt blodprøver for andre ting, for eksempel med spørsmål om andre infeksjonssykdommer før du fikk stilt hivdiagnosen, kan det hende at det er frosset ned rester av disse blodprøvene som nå kan undersøkes for hiv. I så fall kan man kanskje finne ut når du ikke hadde hiv eller når første prøve var positiv. Eller kan vi nok bare si at du i alle fall ikke hadde hiv da du testet deg sist for noen år siden.

Helt generelt kan jeg vel si at et CD4-tall på 350 tyder på at du har hatt infeksjonen en stund, men jeg kan altså ikke vite det kun ut ifra en enkeltmåling. Hvilket CD4-tall som er ditt naturlige nivå med hiv, kan jeg kun vite etter å ha tatt flere prøver over tid. Utviklingen av infeksjonen varierer veldig fra person til person og kan ta alt fra kun få år til 20 år.
Frank O Pettersen
Lege, Ullevål universitetssykehus