Spør psykologen

Psykolog Ragnar Kværness svarer på spørsmål og problemstillinger som kan være vanskelig å takle i hverdagen.

ragnar_vignett

Kværness har blant annet jobbet hos Alternativ til vold hvor han ledet Mannstilbudet i Oslo. Han er spesialist i klinisk psykologi og har jobbet med rusproblematikk. Kværness har jobbet i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, men driver nå egen praksis. Ta gjerne kontakt.

Her ser du tidligere stilte spørsmål og svar til psykologen.