Hiv og juss

hivogjuss

 

Hiv og juss er et sammensatt og komplisert område. På disse sidene forsøker vi å rettlede deg på en enkel og oversiktlig måte. De områdene vi presenterer er basert på spørsmålsstillinger vi har fått gjennom vår rådgivningstjeneste. Problemstillinger som presenteres her er temaer som er knyttet til det å leve med hiv. Andre juridiske problemstillinger kan vi dessverre ikke bistå med.

Du kan også lese svar på enkelte juridiske problemstillinger i bladet Positivs jusspalte.