Kondomer

Kondomer forebygger hiv. Av denne grunn har norske helsemyndigheter laget ordninger for utdeling av gratis kondomer til hivpositive. Disse kan bestilles anonymt fra fastlege eller fra helsepersonell på asylmottak. Bestillingsskjemaet kan lastes ned fra helsedirektoratets hjemmeside.

Hivpositive og partnere kan også få tilsendt gratis kondomer. Ønsker du kondomer tilsendt, benytt skjemaet ved å kllikke her.