Kurs, konferanser og seminarer

HivNorge arrangerer en rekke kurser og konferanser rettet mot ulike grupper i samfunnet, samt seminarer spesielt for ulike grupper av hivpositive. Seminarene blir annonsert på disse sidene når dato, sted og innhold er bestemt. Ta gjerne kontakt med oss for utfyllende informasjon.

 

kurs_kvinne

Positive Women. Velkommen til seminar for kvinner som lever med hiv. Seminar i 2018 blir 25.-27. mai og 19.-21. oktober. Få med deg nyttige verktøy hjem og bli kjent med og utveksle erfaringer med andre kvinner. Vi samles på et hotell på Østlandet for faglig påfyll, sosialt samvær og gode samtaler.
Seminarene er i regi av Nye Pluss og HivNorge. Vil du være med? Det er nå anledning for å melde seg på vårens seminar. Les mer og meld deg på her.

 

kurs_msm

MSM-seminar.HivNorge har også et eget kurstilbud rettet direkte mot menn som har sex med menn (msm). Seminaret tar for seg temaene sex, dop og kjærlighet. Seminaret er utviklet av hivpositive msm i samarbeid med sexolog Tore Holte Follestad, som også leder seminaret. Nytt seminar 1.-3. juni 2018. For mer informasjon og påmelding.

kurs_hivinformant

Kursing av hivinformanter. Hvert år inviterer HivNorge til seminar spesielt rettet mot til interesserte som vil være hivinformant for HivNorge. Hivinformantene driver utadrettet opplysningsarbeid på skoler, universiteter, bedrifter, foreninger, organisasjoner, asyl- og flyktningmottak, fengsler. bedrifter, ansatte i helse- og sosialvesenet samt den generelle befolkningen. Seminaret holdes på forsommeren og både nye og gamle informanter kan delta.

  

 

kurs_vad

Verdens aidsdagskonferanse. I forbindelse med Verdens aidsdag 1. desember arrangerer HivNorge tradisjonelt en fagkonferanse for å aktualisere temaet og sette søkelyset på hivpositives rettigheter og interesser i samfunnet, samt å bidra til forebygging av hiv og aids. Temaet for konferansen vil variere fra år til år. Se også egen side om Verdens aidsdag.