Økonomi

Mange kronisk syke opplever at deres diagnose får betydning for økonomien. Dette kan være fordi en må kjøpe legemidler eller hjelpemidler som en ikke ellers ville vært i behov av, eller man opplever at man ikke får tilgang til ordninger som gjelder for såkalt "friske" personer.
Du vil på disse sidene finne informasjon om ulike økonomiske spørsmål som vi, gjennom vår rådgivningstjeneste, har opplevd at hivpositive er opptatt av.

Personer med vanskelig økonomi bosatt i Oslo kan også søke på de årlige legatene