Gjeldsproblemer? Søk offentlig gjeldsordning!

Høsten 2001 fikk en hivpositiv mann ved dom stadsfestet offentlig gjeldsordning fastsatt til tre år, mot hovedregelen på fem år. Har du høyere gjeld enn du har sjanser til å betale, kan også du få gjeldsordning. 

Den innebærer at alt du tjener ut over et minimumsforbruk skal gå til kreditorene i fem år. Deretter slettes resten av gjelden. I spesielle tilfeller kan gjeldordningen gi adgang til å redusere varigheten til tre år. Det heter seg at søker skal være varig ute av stand til å betjene sin gjeld.

Hvis det er grunnlag for gjeldsordning vil det bli sendt ut et varsel til alle kreditorer om at prosessen er satt i gang - noe som betyr at de fleste kreditorer vil stanse purringer og avvente forslag til frivillig gjeldsordning. Det gies kun adgang til å søke gjeldsordning en gang!

Her får du mer informasjon:
Alle landets sosialkontor har egne økonomikonsulenter som skal være behjelpelig med alle typer informasjon, søknadsskjemaer og selve søkeprosessen. Det kan være lurt å avtale en time hvor du tar med deg alt av regninger og gjeld. Økonomikonsulenten kan ut fra det vurdere om det er grunnlag for gjeldsordning, og eventuelt sette opp forslag til frivillig gjeldsordning.

Gjeldsofferalliansen er en frivillig organisasjon som gir råd til mennesker som har kommet opp i en vanskelig økonomisk situasjon på grunn av høy gjeld. De aller fleste kontaktpersonene er selv inne i en gjeldsordning, og har dermed førstehånds kjennskap til utfordringene. Mye god informasjon på web.

Byfogdembete eller Namsmyndighetene informerer om gjeldordningen og har søknadspapirer. Hvis man ikke lykkes å få gjennomført en frivillig gjeldsordning overtar myndighetene meklingen gjennom tvunget gjeldordning. Dette skjer kun hvis du ikke lykkes å komme til enighet med dine kreditorer.
Juss-Buss tilbyr gratis rettshjelp innenfor de fleste rettsområder for personer som ikke har råd til advokat og som heller ikke får fri rettshjelp. Kan være behjelpelig med råd og veiledning.

• Gjeldsordningsbasen fra Barne og Familiedepartementet
Lov om frivillig og tvungen gjeldsordning for privatpersoner
Gjeldsbrosjyre fra Juss-Buss  og gjeldsbrosjyre fra Jurk
• Orientering om gjeldsordningsloven fra Forbrukerrådet

Alle offentlige og private hjelpeinstanser har selvfølgelig lovpålagt taushetsplikt. Vær ærlig ovenfor de som skal hjelpe deg - understrek heller ditt behov for konfidensialitet. Kreditorene har også taushetsplikt.

Tilbakemeldinger til HivNorge viser at hivpositive som har benyttet seg av ordningen er svært godt fornøyd. Konsulent og jurist i HivNorge kan svare på de fleste spørsmål knyttet til gjeldsordningen, i tillegg til råd og veiledning om hvordan komme i gang.