Flere meninger

prepmening_bred

Skeptisk til PrEP?

09.02.2017

HivNorge oppsummerer hvordan prosessen med å få PrEP til Norge har vært og hvorfor vi mener det er et viktig verktøy i forebyggingsarbeidet.

Les mer
stortinget_bred_4

Påvirkningsarbeid virker

24.11.2016

Etter denne høsten kan vi i HivNorge velfortjent feire at vi har fått gjennomslag for to viktige politiske saker. Begge påvirker mennesker som lever med hiv i stor grad og kommer til å bli stående i fremtiden som milepæler i arbeidet rundt mennesker som lever med hiv sine interesser og rettigheter. Begge to handler om smittevern, men på to helt ulike måter.

Les mer
benthoeie_bred

Prioriteringer som rammer de svakeste

20.09.2016

Regjeringen har lagt fram forslag til innstramminger i Legemiddelmeldingen og Prioriteringsmeldingen som skal gjennom Stortinget denne høsten. HivNorge ser med bekymring på disse to stortingsmeldingene som vi mener vil svekke behandlingsalternativene til mennesker som lever med hiv og vil også true smittevernet i Norge.

Les mer
truvada_bredxx

Vellykket behandling og PrEP

16.06.2016

Mennesker som lever med hiv og er på vellykket behandling, er smittefrie. Det vil si at vi tar medisinene våre fast og får et virusnivå som ikke er målbart. Studier (PartnerStudy) viser at i par der én er hivnegativ og én lever med hiv og er på vellykket behandling, så overføres ikke hiv.

Les mer

Samarbeid og samordning

15.04.2016

2016 blir starten for det mange på hivfeltet har ventet på lenge: samarbeid. HivNorge, Nye Pluss, Aksept og Kirkens Bymisjon Leve med hiv i Bergen og Aksept og mestring i Trondheim har sammen søkt på midler fra Helsedirektoratet for helhetlig ivaretakelse av mennesker som lever med hiv de neste tre årene.

Les mer