ribbon_wide

Regjeringen viderefører straffebestemmelsen

HivNorge konstaterer at regjeringen fortsatt har tro på at straff bidrar til forebygging av hiv. I forslaget til ny straffelov viderefører regjeringen, med noen små endringer, bestemmelsen som i dag er § 155.

PRESSEMELDING

HivNorges reaksjon på regjeringens forslag til endringen av Straffelovens § 155.

HivNorge konstaterer at regjeringen fortsatt har tro på at straff bidrar til forebygging av hiv.

I forslaget til ny straffelov viderefører regjeringen, med noen små endringer, bestemmelsen som i dag er § 155.

Til tross for at § 155, som ble etablert med et forebyggende formål, har eksistert siden 1995 får vi trolig i år igjen et nytt rekordår i antall nydiagnostiserte.

Det er med undring vi konstaterer at regjeringen ikke har forstått at for å bekjempe hiv må vi få alle til å ta ansvar for egen seksuell helse ved å bruke kondom. Lovforslaget som i dag ble lagt frem er med på å undergrave dette arbeidet.

Noen positive endringer finner vi i det nye lovforslaget At det endelig er tydeliggjort at bruk av kondom fritar for straff er bra, men det var da jaggu på tide. At det er mulig å samtykke til å ha ubeskyttet sex med den man lever med skulle vel også bare mangle.

Regelen om samtykke er imidlertid slik utformet at HivNorge stiller spørsmål ved regjeringens evne til å skille mellom hva som er straffverdig og hva som er moralsk riktig! Det nye lovforslaget medfører at kjærester som ikke bor under samme tak ikke kan ha ubeskyttet sex på samme måte som gifte og samboende. Etter forslaget er det kun ektefeller og samboere til den hivpositive som kan samtykke til ubeskyttet sex.

At regjeringen på denne måten innskrenker norske borgeres mulighet til å bestemme over eget liv er uakseptabelt. Når vi i tillegg vet at den medisinske utviklingen har ført til at smitterisikoen under gitte forutsetninger er mikroskopisk kan vi ikke si annet enn at regjeringen her er på ville veier!

HivNorge registrerer også med fortvilelse at vi har en lovgiver som ikke evner å fortelle hivpositive hvordan de skal opptre for å unngå straff. I forslag til ny bestemmelse er det å utsette noen for risiko for hiv det som er gjort straffbart. Lovgiver anerkjenner at det i enkelte situasjoner er så liten risiko at straff ikke skal benyttes, men de konkretiserer ikke nærmere hvor grensen går.

Det at mennesker ikke vet hvordan man skal opptre for ikke å komme i straffeansvar er i norsk rett helt uakseptabelt og er et stort rettssikkerhetsproblem.

Det er også en realitet at den foreslåtte endringen ikke er i tråd med Unaids sine anbefalinger når det gjelder bruk av straffelov på smitte og risiko for smitte av hiv. At Norge ikke følger anbefalningene fra FN bør for regjeringen være ganske pinlig- og det vil ikke minst skape problemer når det gjelder Norges troverdighet i forhold til å ta opp vanskelig temaer knyttet til hiv og aids.

Oslo 19.12.08

Med hilsen

Evy-Aina Røe
generalsekretær
HivNorge