kondompaahaand

Hiv og straffelov

I VG-Netts oppslag fredag 31. oktober "Vil gjøre HIV-sex med friske lovlig" skapes det et inntrykk av at HivNorge mener det skal være lovlig å bevisst spre hivsmitte. Det mener vi så absolutt ikke.

Vi kan se at samfunnet har behov for å beskytte seg mot farlige epidemier. Det var dette man fryktet hiv skulle bli på åttitallet. Slik ble det heldigvis ikke.

Det er enkeltindividet som har behov for beskyttelse mot smitte. For å få presisert dette må lovverket endres.

Et annet problem med dagens lovgivning er at alt ansvaret for å unngå smittespredning ligger hos den som er smittet. Dette kan gi inntrykk av at den hivnegative ikke trenger å beskytte seg ved bruk av kondom. Når vi vet at opptil 70 prosent blir smittet av personer som ikke vet at de er hivpositive, kan bestemmelsen utgjøre en falsk trygghet. Straff er et lite hensiktsmessig virkemiddel i forebyggingsarbeidet.

Videre vil loven slik den praktiseres i dag understøtte oppfatningen om at det er best å ikke vite om egen hivstatus, for da dømmes man ikke for å utsette andre for smittefare. Det er grunn til å anta at dette bidrar til å redusere testaktiviteten, som er nødvendig både for å igangsette smitteverntiltak og for at den enkelte skal komme under adekvat behandling.

Forskning viser at hivpositive på vellykket medisinering representerer tilnærmet ingen smitterisiko, slik overlege Vidar Ormaasen sier til VG. Til tross for dette dømmes folk selv om de ikke har smittet partneren.

HivNorge mener at straff kan benyttes når noen med viten og vilje smitter en annen person. Men praktisering av sikrere sex og informert samtykke skal frita for straffeansvar.