Smitteveier

Har du ubeskyttet sex kan du utsette deg for å bli smittet med hiv og andre seksuelt overførbare infeksjoner. Hiv kan også smitte fra hivpositiv mor til barn gjennom svangerskap, fødsel og amming.

I enkelte land kan smitte også forekomme ved blodtransfusjon, men dette er svært sjelden i den vestlige verden. Verken kyssing, vanlig kroppskontakt, drikke av samme kopp eller myggstikk kan overføre hiv. Ubeskyttet sex med hivpositive som ikke har andre seksuelt overførbare infeksjoner, som er på vellykket behandling og ikke har målbart virusnivå i blodet smitter i praksis heller ikke.

Les mer om hvordan hiv smitter, og hvordan det ikke smitter.