Bli medlem i HivNorge

par med sløyfer

Klikk her, meld deg inn og betal direkte på nettet.

Ønsker du ikke informasjon og innbetalingsblankett i vanlig post, ta kontakt med oss på post@hivnorge.no

Medlemskapet koster 100 kroner i året for enkeltpersoner.

Alle er velkomne til å bli medlem i HivNorge og til å delta på arrangementer i regi av oss. All informasjon blir behandlet konfidensielt og all post blir sendt i nøytrale konvolutter.

Som medlem får du bladet Positiv gratis tilsendt i posten. Du har stemmerett og påvirkningsmuligheter på årsmøtet, og du mottar spesialtilbud av forskjellig slag som for eksempel prioritet og eventuell rabatt på arrangementer med egenandel. Men først og fremst støtter du HivNorges arbeid for hivpositive og kampen mot hiv og aids.

En rekke sentrale frivillige organisasjoner er også medlem i HivNorge. Organisasjoner som ønsker medlemskap kan også melde seg inn elektronisk. Ønsker du mer informasjon om medlemskap for organisasjoner, ta kontakt med sekretariatet.