2007

vaksine

Influensavaksinen er kommet

19.09.2008

Årets influensavaksine er kommet, og blir i ukene fremover distribuert til hele landet. Folkehelseinstituttet fokuserer på de viktigste målgruppene for influensavaksinen.

Les mer
siv_bred

Hus med hjerterom og møtevirksomhet

20.12.2007

Med midler samlet inn under tv-aksjonen Hjerterom i 2004 har HivNorge og Kirkens bymisjon i Trondheim åpnet hus for hivpositive i byen. Huset var fram til 1997 brukt som kontor for biskopens stab.

Les mer
Cameron_br

Vitnesbyrd for livet

17.12.2007

På det afrikanske kontinentet lever over 25 millioner mennesker med hiv. Men svært få i høyt utnevnte posisjoner er åpen om sin hivstatus. Høyesterettsdommer Edwin Cameron (54) fra Sør-Afrika er en av dem.

Les mer
delta_bred

Genetisk årsak funnet

13.12.2007

Et mutert gen som forskerne kaller Delta 32er årsak til at enkelte blødere ikke er smittet med hiv selv om de har fått blodoverføringer med infisert blod. Det kan ha sin årsak tilbake til Svartedauen.

Les mer
hus_bred

Hjertets møterom

10.12.2007

Huset i Trondheim kom «i boks» med midler fra tv-aksjonen Møterom. Men å se fjernsyn på huset kan Kirkens bymisjon og HivNorge ennå ikke. Heldigvis er det viktigere ting å samle seg om, som hverandre.

Les mer
vad_bred

Tradisjonell markering av aidsdagen

04.12.2007

Verdens aidsdag ble markert på tradisjonelt vis med fagkonferanse, stand, gudstjeneste og kulturarrangement i Oslo. Helseminister Sylvia Brustad lovet imidlertid sterkere engasjement i hivsaken framover.

Les mer