copenhagen

Tør ikke fortelle det til mor

En ny dansk undersøkelse viser at hver tredje hivpositiv ikke forteller sin egen mor om diagnosen. Og tre av fem har fortalt det til maksimalt to personer.

Copenhagen_kv

Undersøkelsen, som er gjort på initiativ av Hiv-Danmark, viser videre at tre av fem heller ikke har fortalt noe på arbeidsplassen. Hver tredje hivpositive danske har frykt for at diagnosen skal bli kjent i deres egen omgangskrets. Dessverre viser også undersøkelsen at nesten hver fjerde hivpositive det siste året har hatt usikker sex, men det framgår ikke av tallene om partneren var informert om hivstatus eller om det var etter avtale med fast partner. Ifølge Hiv-Danmark skyldes de nye medisinene at folk ikke lenger døde som fluer, slik at dramatikken forsvant og likeså den politiske oppmerksomheten.

Selv om undersøkelsen ikke direkte forteller at hivpositive har grunn til å frykte omverdenens reaksjoner, tyder imidlertid svarene på at frykten kan være begrunnet. Antropolog Anders Dahl, som er en av dem som har gjennomført undersøkelsen, forklarer til den danske avisen Politiken at selv blant helsepersonell er det mye ubegrunnet frykt for smitteveier. Han mener det er på tide med en opplysningskampanje da stigmatisering lett fører til flere nysmittede.

Undersøkelsen har også sett på hvem som er hivsmittet, og den viser blant annet at husstandsinntekt blant hivpositive generelt tilsvarer den gjennomsnittlige danske befolkningen. Imidlertid er det en tendens til at hivsmittede har høyere utdannelse enn den generelle befolkningen.

I alt 1.212 personer har svart på undersøkelsen, og de er rekruttert gjennom infeksjonsmedisinske sentre hvor hivpositive går til undersøkelse og oppfølging. Det utgjør en svarprosent på 38 i forhold alle som lever med hiv i Danmark i dag og som er over 18 år.

Les mer om undersøkelsen på levekaar.dk