mm_bred

Kronprinsessen på besøk hos HivNorge

Kronprinsesse Mette Marit var på besøk hos HivNorge onsdag 17. oktober. Besøket i Christian Krohgs gate varte i over to timer og hun ga uttrykk for at hun var fornøyd med besøket.

mm_kommer

Kronprinsessen hadde selv tatt initiativ til møtet. Hun er svært opptatt av hiv- og aidsproblematikken og ønsket å oppdatere seg om HivNorges oppgaver og rolle. Hos HivNorge håndhilste hun på alle ansatte og hadde møte med representanter fra styre og sekretariat. Etter møtet ga Kronprinsessen uttrykk for at dette hadde vært et fruktbart og nyttig møte.

Generalsekretær i Evy-Aina Røe i HivNorge gir også uttrykk for at møtet var nyttig. - Kronprinsesse Mette Marit har et oppriktig engasjement i denne saken og det bidrar til at vi får fokus på at hiv og aids også er en utfordring nasjonalt, sier hun og legger til at Kronprinsessen med sitt kjennskap til HivNorge kan formidle dette i de fora hun deltar i. På møtet fikk hun inngående kjennskap til hva organisasjonen arbeider med.

I et intervju med POSITIV i forbindelse med Verdens aidsdag i fjor ga Kronprinsessen uttrykk for at det er et stort behov for å få alminneliggjort og ufarliggjort hiv her i landet. - Naturligvis ikke med risikoadferd som resultat, men for at det rett og slett skal bli lettere å leve med og snakke om sykdommen, sa hun. - Den er tung nok å bære for de berørte om ikke fordommer skal forsterke problemene.

Kronprinsessen har avlagt eksamener innen bistands- og utviklingsspørsmål ved School of Oriental and African Studies ved University of London. Der fokuserte hun spesielt på hiv- og aidsepidemien. Hun har også hospitert i Norad.