2008

arbeidsliv_bred

Angrer på at han fortalte

29.09.2008

Nils hadde så god kontakt med noen av kollegene og sjefen sin at han valgte å være åpen da han fikk sjokkmeldingen fra legen om sin hivstatus. - Det burde jeg ikke ha vært, slår han fast i dag. - Denne åpenheten kostet meg nesten jobben.

Les mer
henki_bred

Tyve år siden Henkidommen

25.09.2008

Tirsdag 30. september er det 20 år siden Høyesterett avsa dom i den såkalte Henkisaken. Den slår fast at hivstatus ikke er saklig grunn for oppsigelse og får stor prinsipiell betydning.

Les mer

Hva mener folket

24.09.2008

Forskningsstiftelsen Fafos undersøkelse om holdninger til hiv Fortsatt farlig å kysse? som kom tidligere i år, inneholder en rekke opplysninger som viser hvor Norge som samfunn møter de største utfordringer når fordommene mot hiv skal brytes ned, ikke minst gjelder dette i arbeidslivet.

Les mer

Hva mener organisasjonene?

24.09.2008

Har en hivpositiv informasjonsplikt om sin hivstatus i forhold til arbeidsgiver og kolleger? Hege Herø, seniorrådgiver i YS og spesialrådgiver Svein Roald Olsen i sykepleierforbundet svarer.

Les mer
sundnes

LO må med i kampen

17.09.2008

LO bør ha en sentral rolle i kampen mot diskriminering av hivpositive arbeidstakere, sier LO-sekretær Trine Lise Sundnes. - Diskriminering på arbeidsplassen og arbeidstakere som ikke våger å være åpne om sin status på jobben er noe vi i LO ikke kan akseptere.

Les mer
adampowell_bred

Litteraturfestival i Spikersuppa

16.09.2008

Torsdag 18. september åpner en internasjonal litteraturfestival med homofili som tema i Spikersuppa i Oslo. Tidligere styreleder i Pluss/LMA, Adam Powell, er en av deltakerne.

Les mer