vad_mm_bred

God markering av Verdens aidsdag

Verdens aidsdag i Oslo ble markert med fagkonferanse, stand, gudstjeneste, fakkeltog og avslutningskonsert i Centralteatret. Stort oppmøte på alle arrangementene.

Dagen startet med at Fafo-forskerne Arne Backer Brønningsæter og Bjørn Richard Nuland presenterte foreløpige resultater av den pågående levekårsundersøkelsen som Fafo gjør i samarbeid med HivNorge. Undersøkelsen har både en såkalt kvantitativ og kvalitativ del, og det var noen resultater fra den siste delen som ble presentert i går. 25 hivpositive var blitt intervjuet av forskerne og svarene viser at mange hivpositive opplever at straffelovens paragraf 155 skaper angst for egen seksualitet generelt og at den fører til problematiske forhold til sine partnere. Mangel på mulighet for å være åpen om sin status og et lite inkluderende arbeidsliv er ta andre temaer som går igjen i svarene fra informantene. Fafoforskerne mener dette er utfordringer som må løses utenfor helsetjenesten. Les mer om undersøkelsen her.

Under den politiske debatten som fulgte etter presentasjonen, ga statssekretær Ellen Pedersen i Helse- og omsorgsdepartementet uttrykk for at hun ønsker paragraf 155 fjernet fra straffeloven.  - Paragraf 155 er ikke et partipolitisk manifest. Dette angår hele nasjonen, og paragrafen må vekk, sa Pedersen under debatten på HivNorges fagkonferanse. Andre politikere som deltok i debatten var blant andre Høyres Bent Høie og Helge Solum Larsen fra Venstres sentralstyre, i tillegg til Fafo-forsker Arne Grønningsæter og HivNorges generalsekretær Evy-Aina Røe.

I pasientbiblioteket på Rikshospitalet ble en kunstutstilling åpnet av LLHs leder Karen Pinholt.

Kronprinsesse Mette-Marit, som tidligere på dagen var tildelt Plussprisen, møtte opp på Youngstorget sammen med miljø- og utviklingsminister Erik Solheim. De ble begge guided av Kim Fangen fra Helseutvalget. En rekke organisasjoner hadde gått sammen om en felles stand på Youngstorget.

Dagen ble tradisjonelt avsluttet med Aksepts gudstjeneste i Trefoldighetskirken hvor nærmere 500 mennesker hadde møtt opp. Den svenske sangeren Eva Dahlgren framførte flere sanger under gudstjenesten. Deretter fulgte et fakkeltog gjennom hovedstadens gater til Centralteatret, hvor Helseutvalget hadde invitert til en avslutningskonsert.

vad_1
 
vad_2
vad_3
 
 
vad_4
 
vad_5
 
vad_6
 
vad_7
 
vad_8
 
vad_9

 

Øverst til venstre er Kronprinsesse Mette-Marit i samtale med HivNorges generalsekretær Evy-Aina Røe med Helseutvalgets Kim Fangen som ivrig tilhører. Videre ser vi Kronprinsessen på standen på Youngstorget, Bøygaard-jentene underholder på HivNorges fagkonferanse, bilde fra politikerdebatten, Fafo-forskerne Arne Backer Grønningssæter og Bjørn Richard Nuland legger fram foreløpige resultater av levekårsundersøkelsen. Deretter bilder fra fakkeltoget og til slutt et bilde fra solidaritetsgudsjeneeten i Trefoldighetskirken.