russiskbarnekunst_b

Barnehjemsbilder på Aksept

På Aksept kan du i disse dager se en utstilling av bilder malt av russiske hivpositive barnehjemsbarn. Utstillingen "Verden hvor jeg lever" varer fram til 7. mars.

Utstillingen presenterer bilder malt av hivpositive barn fra et barnehjem i Sankt Petersburg og en avdeling for hivpositive barn fra et infeksjonssykehus i Ust-Izhora, Russland i november 2006. Barna er fra 3 til 9 år gamle.

Utstillingen er kommet i stand gjennom Sankt-Petersburg Røde Kors, og Norges Røde Kors. Aksept ønsker å rette en spesiell takk til Michael Cruz for initiativet til å få utstillingen hit.

rbk_kv