bankimoon_bred

Ber FN flytte møte

HivNorge ba i fjor høst norske myndigheter bidra til at framtidige FN-møter om hiv ikke legges til New York på grunn av USAs innreiserestriksjoner for hivpositive. Nå følger flere etter med brev til Ban Ki-moon.

I et brev til Utenriksdepartementet i fjor høst påpekte HivNorge overfor Utenriksdepartementet at det er viktig at hivpositive kan delta fritt på internasjonale konferanser og andre fora som handler om temaet, særlig møter i regi av FN som har en global agenda. International Aids Society (IAS) har lenge hatt som prinsipp å ikke legge verdenskonferansene til land hvor personer som lever med hiv nektes innreise. Global Fund for Aids, Malaria and Tubercolosis har gjort et tilsvarende vedtak.

I brevet ba HivNorge norske myndigheter påvirke FNs generalsekretær og Unaids slik at alle framtidige møter i Ungass-prosessen legges til et av FNs hovedkontorer utenfor New York, for eksempel Geneve eller Wien. I januar fulgte HivNorge opp med brev direkte til FNs generealsekretær Ban Ki-moon og Unaids-sjefen Peter Piot. HivNorge har også oppfordret International Aids Society til å henvende seg direkte til FN for å sørge for at FN følger de såkalte GIPA-prinsippene, som betyr at hivpositive må inkluderes i større grad i hiv- og aidsarbeidet.

Flere europeiske hivorganisasjoner følger nå HivNorges eksempel og både HIV-Europe , GNP+, European Aids Treatment Group (EATG) og International Aids Society (IAS) gjør som HivNorge og har bedt generalsekretæren ta et initiativ for å få endret på denne praksisen.

[Oppdatert 17. mars 2008]