hepatittC

Hepatitt C er et alvorlig helseproblem

Folkehelsa melder at mellom 20 og 30 tusen mennesker lever med hepatitt C her i landet. En koinfeksjon av hiv og hepatitt C er svært alvorlig.

Folkehelsa refererer til en artikkel i Tidsskriftet for Den norske legeforening, og der går det fram at en hepatitt C-infeksjon er en viktig årsak til leversvikt og primær leverkreft. Dessuten gir koinfeksjon med hepatitt C og hiv gir større risiko for utvikling av alvorlige og dødelige komplikasjoner til hepatitten.
På verdensbasis er hepatitt C et stort helseproblem og vel tre prosent av verdens befolkning – rundt 170 millioner mennesker – lever med hepatitt C-infeksjon. Det er rundt fem ganger så mange som lever med hiv og aids.
Hepatitt C er i hovedsak ervervet ved blodsmitte, for eksempel ved deling av urene sprøyter. Men det kan se ut som om menn som har sex med menn (MSM) uten intravenøst stoffmisbruk er mer utsatt for å bli smittet av hepatitt C enn den generelle befolkningen, muligens på grunn av seksualpraksis med større risiko for blodsøl ved for eksempel fisting eller analsex. Dette aktualiserer betydningen av å bruke kondom og hansker ved slik seksualpraksis selv om begge parter er hivsmittet. Sikrere sex dreier seg ikke bare om beskyttelse mot hiv!, det finnes ingen vaksine mot hepatitt C.
Studier viser at i stabile parforhold hvor den ene er smittet, er risikoen for at den andre blir smittet gjennom seksuell omgang liten. Dette gjelder for både i homo- og heteroseksuelle forhold. Imidlertid viser studier at det kan være en viss risiko for smitte blant de som har flere partnere og er utsatt for andre seksuelt overførbare infeksjoner, ifølge artikkelen.
Les artikkelen på Folkehelsas hjemmesider her.
Les om hepatitt og hiv her.