Mexico_small-banner

Den internasjonale aidskonferansen i Mexico

Den 17. internasjonale aidskonferansen i Mexico er over. HivNorge har vært tilstede og har gitt deg oppdaterte nyheter fra konferansen - hver dag. Oversikt over alle artikler på denne siden.

IASmexico_banner

Man regner med at over 25.000 aidsforskere, -aktivister og -politikere deltar på den internasjonale konferansen i Mexico. Konferansen arrangeres av International Aids Society (IAS) og ambulerer mellom ulike byer annet hvert år. Neste konferanse, i 2010, arrangeres i Wien i Østerrike.

HivNorge er tilstede i Mexico og gir deg oppdaterte nyheter fra konferansen - hver dag. På disse sidene gir vi deg linker til alle artikler vi publiserer og linker til andre sider som kan være av interesse fra konferansen. Du kan også logge deg direkte inn på de offisielle sidene. Konferansen varer fram til 8. august.

Nettsida kaisernetwork har live webcast fra pressekonferanser, foredrag og andre ting av interesse under konferansen. Folkehelsa har også oppdaterte nyheter fra Mexico.

kondomer_49

For hivpositive Jonas har deltagelsen på Aids 2008-konferansen i Mexico vært en stor, sterk, livsbejaende og inspirerende opplevelse. Det kan komme godt med. Jonas jobber for å bedre hivpositives rettigheter og levekår i Norge. Les mer.

aidsribbon

Kampen mot stigmatisering og diskriminering av personer som lever med hiv sto nok en gang i fokus da Aids 2008-konferansen i Mexico gikk mot sin avslutning fredag formiddag. Kriminalisering og mangel på likestilling ødelegger effekten av kampen mot aids. Les mer.

gronningsaether_halvbred

Det er først og fremst på det politiske og sosiale planet at vi ser endringer på godt og vondt for hivpositive verden over, sier leder i HivNorge, Per Miljeteig og Fafo-forsker Arne Backer Grønningsæter. På den medisinske siden er vi fremdeles langt fra en vaksine. Fremskrittene er små, men signifikante. Les mer.

whitehouse_halvbred

- Forebygging ser ut til å være tatt av dagsordenen i arbeidet for å begrense hivepidemien. Det er en farlig utvikling, sa Alan Walter Whiteside under et besøk på den norske standen torsdag ettermiddag. Whiteside er sørafrikaner og en av veteranene i kampen mot hiv og aids. Les mer.

african_unaids_halvbred

I likhet med en rekke land i Afrika og Europa har Norge en lovgivning som kriminaliserer overføring av hiv. Det er forskjellig hvordan lovene praktiseres, men Norge er et av landene som i tillegg til å kriminalisere smitteoverføring også straffer å det å utsette andre for smittefare. Les mer.

cahn_halvbred

Kombiner bestrebelsene på å øke og forbedre tiltakene for å bekjempe aids med å styrke primærhelsetjenesten. Dette var et av ekspertenes viktigste budskap under torsdagens plenumsforedra og debatt på den 17. internasjonale aidskonferansen i Mexico City. Les mer.

a_lopez

Global Village er grasrotorganisasjonenes, interesseorganisasjonenes og menneskerettighetsforkjempernes tilholdssted under den store Aids 2008-konferansen i Mexico City. Møt noen av aktivitene. Les mer.

stigmaindex_halvbred

Nå kommer redskapet hivpositive aktivister og forskere trenger for å undersøke konsekvensene av stigmatisering over tid. Effekten av stigmareduserende tiltak kan nå måles med den nye stigmaindeksen. Les mer.

aidsribbon

Kriminalisering av hivoverføring seiler opp til å bli et av de aller største og viktigste temaene på Aids 2008-konferansen i Mexico City. De fleste eksperter mener kriminalisering kan ha katastrofale følger for forebyggingsarbeidet. Les mer.

chiiya_halvbred

Homoseksualitet og hiv er et av temaene som virkelig settes på dagsordenen på Aids 2008-konferansen i Mexico City etter å ha vært mindre synlig noen år. Spesielt er det kriminaliseringen av homoseksualitet i Afrika som bekymrer. Les mer.

 

ross_halvbred

Bolivianske og hivpositive Gracia Violeta Ross har gjennom forskning og dokumentasjon av levekårene for hivpositive satt myndighetene i landet på plass og tvunget dem til å ta affære. Hun ønsket å presentere mulige løsninger. Les mer.

kanuma_halvbred

Georges Kanuma er nesten blitt landskjent i hjemlandet Burundi. Han er en av det lille afrikanske landets få åpne homofile og tar til orde for at homofile må synliggjøres og inkluderes i det forebyggende arbeidet mot aids i Afrika. - Ellers får vi aldri bukt med epidemien, sier han. Les mer.

he-jin-kim_halvbred

– Vi er veldig skuffet over Norge. Å forby kjøp av sex løser verken problemer med trafficking, hiv og aids eller kvinneundertrykking generelt!
Koreanske He-Jin Kim fyrer av denne salven straks jeg har fortalt at jeg kommer fra HivNorge og gjerne vil ha en prat. Les mer.

 

aidsribbon

Formålet med mandagens plenumsmøte på Aids 2008 i Mexico City var å gjøre opp status for verdenssamfunnets takling av hiv- og aidsepidemien. Møtet bekreftet inntrykket om at verdens politiske ledere ikke viser noe imponerende lederskap for å få bukt med epidemien. Les mer.

 

per_m_halvbred

Nesten som for å demonstrere at initiativet i kampen mot hiv og aids og diskriminering av hivpositive nå ligger hos det sivile samfunn snarere enn hos verdens politikere, deltok HivNorges leder Per Miljeteig på en pressekonferanse om reiserestriksjonene som rammer hivpositive. Les mer.

 

kondomer_halvbred

Er hivpositive som er under antiretroviral behandling nærmest smittefrie? Er ubeskyttet sex risikofritt om den hivpositive får behandling med ARV? Spørsmålet seiler opp som en av de store debatt-temaene på Aids 2008-konferansen i Mexico City. Les mer.

 

wensaas_small

Sammen mot stigma og diskriminering er norske myndigheters slagord på den internasjonale aidskonferansen i Mexico, som startet i går kveld. Marte Wensaas fra Utenriksdepartementet (bildet) sier organisasjoner og myndigheter må trekke lasset sammen. Les mer.

 

aidsribbon

– Det er vanskelig nok for en kvinne som er gravid å få seg jobb. Er du hivpositiv er det umulig, forteller taxisjåføren til Folkehelsa på vei fra hotellet til AIDS 2008, den 17. internasjonale aidskonferansen som finner sted i Mexico City, og for første gang i Latin-Amerika. Les mer.