money_bred

Penger nok

Statssekretær Ellen Pedersen i Helsedepartementet er ikke enig i at det brukes for lite penger på smittevern her i landet. - Det bevilges også midler gjennom helseforetakene og primærhelsetjenesten, sier hun.

ellenpedersen

Som en kommentar til generalsekretær Evy-Aina Røes uttalelser om statsbudsjettet i forrige uke sier statssekretær Pedersen (bildet) at man alltids kan bruke mer penger på gode tiltak. - Poenget er imidlertid at vi ikke vil legge fram en spenstig ny strategiplan før vi har fått evaluert det arbeidet som er gjort til nå, sier hun til hivnorge.no. En evalueringsrapport venter departementet å få ferdig til våren eller forsommeren 2009.

- Vi har jo et godt gammelt norsk ordtak som sier at mens gresset gror så dør kua?

- Departementet er selvfølgelig bekymret for de høye smittetallene, men vi tror jo ikke at de tiltakene vi nå har gjør at så mange kyr dør. Vi vil fortsette med de tiltakene vi nå har, men vi vil satse særskilt overfor ungdom og menn som har sex med menn.

- Det betyr altså at departementet vil øke bevilgningene for å få smittetallene ned?

- Hvordan vi skal få smittetallene ned kan vi ikke si noe om før vi har fått evalueringsrapporten. Det blir feil å bare fokusere på post 70 i budsjettet da også gjøres mye godt smitteforebyggende arbeid i den generelle helsetjenesten. Vi er opptatt av å finne ut hvorfor smittetallene er så høye og hva kunnskapsmangelen i befolkningen skyldes. Derfor venter vi også på resultatene av Fafo-undersøkelsen som nå er i gang.