usflag

Forslag om å fjerne reiserestriksjoner

Ifølge en artikkel i avisa The Washington Blade blir det nå lagt fram et forslag som kan fjerne forbudet for hivpositive til å reise til USA.

Forslaget, som støttes av både republikanere og demokrater, er en del av en populær aidspakke som Kongressen skal behandle. Pakken, som ble lagt fram av senatorene Joseph Biden (Dem) og Richard Lugar (Rep) forrige fredag, har til hensikt å øke presidentens globale aidsprogram fra 30 milliarder dollar til 50 milliarder dollar (260 milliarder kroner).

Senatorene bruker denne muligheten til også å fjerne innreiserestriksjonene for hivpositive til USA. Tidligere forsøk på å fjerne restriksjonene, som president George W Bush ga uttrykk for på Verdens aidsdag 1. desember 2006 at han ville fjerne, har druknet i komitéarbeid og i tillegg har enkelte medlemmer av Kongressen gitt uttrykk for at det ville få problemer med å bli vedtatt. Ved å legge forslaget inn som en del av en global aidspakke ser senatorene at det vil øke muligheten for at restriksjonene kan fjernes.

Les hele artikkelen på Washington Blade, og mer om reiserestriksjoner generelt.

Siste: Forslaget har blitt godkjent av utenrikskomiteen i Senatet. Les her. [15.03.2008]