usflag

Fritt fram i USA og Russland

Det amerikanske senatet godkjente i forrige uke den såkalte Pepfar-planen som blant annet innebærer at innreiserestriksjoner for hivpositve blir opphevet. Nå sier tjenestemenn i det russiske utenriksdepartementet at de vil gjøre det samme.

USA har siden aidsepidemiens begynnelse hatt innreiserestriksjoner for hivpositive.Ved innreise til USA har norske reisende måtte fylle inn et såkalt "Visa Waiver"-kort, hvor man blant annet må svare på spørsmål om du har en smittsom sykdom. Hiv er i henhold til USAs innreiseregler definert som en slik smittsom sykdom. Disse reglene har vært sterkt kritisert, blant annet av FN, norske myndigheter og HivNorge.

Senatorene Tom Lantos og Henry J. Hyde la i fjor fram et lovforslag som skulle gi presidenten fullmakter, den såkalte Pepfar-planen (President's Emergency Plan For Aids Relief). I forrige uke godkjente Senatet dette forslaget og nå gjenstår bare presidentens underskrift før restriksjonene oppheves.

Nå meldes det at også Russland vil lette på sine restriksjoner. Russland avkrever ikke hivtest for turistvisum; men blir ens hivdiagnose avdekket, risikerer man å bli utvist. Hivtest er i Russland imidlertid obligatorisk om man vil ha lengre opphold. Myndighetene i Russland skal ifølge nettsida kaisernetwork nøye følge utviklingen i USA.

Les mer om å reise som hivpositiv.