piller

Seminar om hiv og medisiner

 Nettverk for forskning om homoseksualitet setter hiv og aids på seminarprogrammet 16. april. Hiv og medisiner er temaet.

 Leif Gunnar Ødegård er en av de hivpositive i Norge som har lengst erfaring med hivmedisiner, og dette vil han fortelle om. Frank O. Pettersen er lege ved infeksjonsmedisinsk avdeling, Ullevål universitetssykehus, og har snakket om hiv for HivNorge og Helseutvalget i flere sammenhenger tidligere.
 En hivinformant vil fortelle om hiv som en litt anderledes livsstil. Tom Kortoe er brukerrepresentant på Aksept og vil fortelle sine erfaringer om det å leve med aids. Hvert foredrag skal være på ca 15 minutter, etterfulgt av fem til ti minutter med spørsmål fra publikum. Etter de to første innleggene (ca. en time), holdes det en liten pause før de to siste foredragene holdes.
 Seminaret holdes onsdag 16. april kl 17.15 i seminarrom 770 ved Universitetets Domus Nova på St Olavs plass. Inngang fra Pilestredet og rommet ligger i syvende etasje.

 Nettverkets hjemmesider