b.h.hanssen_bred

Ingen konkrete tiltak nå

Helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen svarte i Stortinget tirsdag på en interpellasjon fra Laila Dåvik (KrF) om hvilke tiltak han kunne tenke seg å sette i gang på bakgrunn av lav kunnskap om hiv i befolkningen.

I sitt svar til Dåvøys interpellasjon (id/468) hadde helseministeren ingen konkrete forslag til hva som kunne gjøres nå. I tillegg til å ramse opp statistikk påpekte Hanssen at det pågår en evaluering av hiv- og aidsarbeidet her hjemme og at det er viktig at dette sammen med resultatene fra Fafo-undersøkelsen bidrar til at vi får en ny strategiplan. Han la videre til at det var bra at Stortinget fikk en mulighet til å diskutere hvordan vi best kan forebygge hiv og aids her i Norge og at frivillige organisasjoner vil bli utfordret til å bidra i arbeidet med å utarbeide nye og virkningsfulle strategier i årene framover.

I likhet med Dåvøy uttrykte helseministeren også bekymring for diskriminering i arbeidslivet. - Vi får altså denne Fafo-rapporten som fordyper seg i forhold til diskriminering i arbeidslivet i høst, svarte statsråden.

Kun en håndfull stortingsrepresentanter fant det bryet verdt å være tilstede under debatten. Både helsekomiteens formann Harald Nesvik (FrP) og Arbeiderpartiets helsepolitiske talsmann Jan Bøhler forsvant fra salen da Laila Dåvøy entret talerstolen. I tillegg til representanter fra helse- og omsorgskomiteen deltok André Oktay Dahl (H) og Anette Trettebergstuen (Ap) i debatten.

Anette Trettebergstuen synes også det var flott med en debatt i Stortinget men ønsket en slik debatt kunne vært oftere og at salen var full av representanter. Hun ønsket seg et hivforlik i Stortinget der man forpliktet seg tiltiltak og ambisiøse mål.

Jan-Henrik Fredriksen fra Fremskrittspartiet påpekte at pavens budskap om avhold er en tragedie for u-land og at vi her til lands må bli flinkere til å gjøre langt mer gjennom informasjon og generell folkeopplysning, til både de som er smittet og ikke smittet. - Vi må innse at det er en mur som må fjernes, slik at inkluderingen og integreringen blir bedre enn den er i dag, sa Fredriksen.

André Oktay Dahl pekte på at hivpositive som står fram risikerer å bli utstøtt fordi mange mener at det er selvfortjent. Slike holdninger må vi kjempe mot med både offentlig og privat innsats mente Dahl.

Olav Gunnar Ballo fra SV la vekt på at behandlingsmåtene nå er så gode at det står i sterk kontrast til hvordan folk flest oppfatter hivpositive. - Det er en slags forståelse av at er man hivsmittet har man fått en dødelig sykdom som bare gjør det til et spørsmål om tid før man mister livet. Slik er det jo ikke, sa Ballo og mente innsats og lovverk måtte gjenspeile dette.

Gunvald Ludvigsen fra Venstre pekte på at frivillige organisasjoner har stor kompetanse og innsikt på dette feltet og lurte på i hva slags omfang departementet samarbeider med HivNorge. Til dette svarte statsråden avslutningsvis at departementet karakteriserte HivNorge som en organisasjon de legger stor vekt på å samarbeide med. Statsråden la også til at en strategiplan skal foreligge før sommeren 2009.

Du kan lese hele debatten på Stortingets hjemmesider.