newyorkskyline

Høynivåmøte om hiv i FN

I midten av juni inivterer FN til høynivåmøte om hiv - det såkalte Ungass-møtet. Reiserestriksjoner er blant temaene norske myndigheter tar opp.

Det er Unaids som har ansvaret for høynivåmøtet der temaet er status for "Deklarasjonen om universell tilgang til hivforebygging og aidsbehandling".

Det er bred enighet om støtte til prinsippene relatert til effektive tiltak på landnivå. Det planlegges fem paneler over følgende temaer:
1. Hvilke resultater har vi og hvordan jobber vi videre med disse for å nå tusenårsmål nummer 6?
2. Hvordan få på plass lederskap og ansvar i land med konsentrerte epidemier.
3. LIkestilling og aids.
4. Sikre robust og langsiktig respons.
5. Ressurser og universell tilgang.

Med utgangspunkt i stigmatisering og diskriminering melder Utenriksdepartementet at det fra norsk side blant annet skal fokuseres på reiserestriksjoner og seksuelle rettigheter. Sivilt samfunn, parlamentarikere og frivillige organisasjoner vil delta i den norske troppen.

Utenriksdepartementets posisjonsnotat om hiv og aids kan du last ned her