Cameron_br

Lovens ødeleggende effekt

Ved å praktisere et diskriminerende lovverk mot hivpositive, blir Norge i realiteten en eksportør av stigma, skriver den sørafrikanske høyesterettsdommeren Edwin Cameron i en kronikk i Dagbladet. Dette har katastrofale sosiale konsekvenser, skriver han.

cameron

På mitt hjemkontinent Afrika, lanserer nå stadig nye land lover som kriminaliserer hiv. Jeg er dommer i Sør- Afrikas konstitusjonelle rett, landets høyeste rett. Som en som lever med hivdiagnosen selv, og som har gått på vellykket kombinasjonsbehandling i 11 år, har jeg inngående personlig kunnskap om stigma - og fenomenets ødeleggende effekter på menneskers selvbilde og forebyggingsarbeid.

Kriminalisering er ineffektivt og har vist seg å være kontraproduktivt som virkemiddel i kampen mot hiv. Flere land, som Nederland, har etter grundige evalueringer endret sin praksis, og gått bort fra kriminalisering, bortsett fra i alvorlige saker med bevisst spredning av viruset. Cameron har utviklet ti teser om hvorfor kriminalisering ikke virker.

Flere utviklingsland ser på lovverket i mer utviklede land, når de skal skape sitt eget. Ved å praktisere et diskriminerende lovverk mot hivpositive, blir Norge i realiteten en eksportør av stigma, skriver han i kronikken, som du kan lese her.