ribbonposter_bred

Liv med hiv i Norge i 2009

Den omfattende levekårsundersøkelsen som forskningsinstitusjonen Fafo har gjort i samarbeid med HivNorge og med midler fra Helsedirektoratet blir endelig lagt fram på en Fafo-frokost torsdag 30. april.

I rapporten "Fra holdninger til levekår. Liv med hiv i Norge i 2009" har Fafo kartlagt hivpositives situasjon med hensyn til økonomi, arbeidsliv, familie/venner og fysisk og psykisk helse.

På denne frokosten lanseres sluttrapporten fra Fafos prosjekt om levekår blant hivpositive i Norge. Første rapport, som kom i juni 2008, viste at det er store utfordringer når det gjelder hvor stor kunnskap om og hvilke holdninger folk har til hiv og hivpositive.

I den nye rapporten "Fra holdninger til levekår. Liv med hiv i Norge i 2009" har Fafo kartlagt hivpositives situasjon med hensyn til økonomi, arbeidsliv, familie/venner og fysisk og psykisk helse.  70 prosent av de spurte vurderer egen helse som god, og 80 prosent mener at medisinsk behandling bidrar til å bedre deres allmenntilstand. Samtidig viser funnene at det fortsatt er store utfordringer knyttet til åpenhet og stigmatisering. Det er også et stort udekket behov blant de hivpositive for psykologisk behandling.