fafolevekar_bred

Kunnskap får hull på byllen

Spesialrådgiver Ann Kristin Hjortbakk i arbeidsgiverorganisasjonen Spekter mener kunnskap er det som først og fremst hjelper mot fordommer, frykt og angst. Hun var en av dem som kommenterte funnene i levekårsundersøkelsen som Fafo presenterte i dag tidlig.

fafolevekar

Ved siden av Hjortbakk var tidligere styreleder i HivNorge Per Miljeteig og assisterende divisjonsdirektør i Helsedirektoratet, Kari Husby, de som kommenterte funnene i Fafoundersøkelsen "Fra holdninger til levekår - et liv med hiv" som ble presentert på en Fafofrokost i dag tidlig. Hjortbakk kommenterte funnene i undersøkelsen som gjaldt hivpositive og åpenhet i arbeidslivet, som blant annet viser at bare én tredel av respondentene som er i jobb har vært åpne overfor kolleger eller arbeidskamerater.

Hjortbakk ga uttrykk for at frykten for åpenhet nok kan skyldes manglende kunnskap og at det tross alt relativt lave antall hivpositive som er i arbeid her i landet gjør det til en usynlig sak. Hun mente et personlig møte med hivpositive ofte er det som skal til for å ta til seg kunnskap, og nevnte at deltakelse på et arbeidslivsseminar i regi av HivNorge for en kort tid tilbake ble en øyeåpner for henne.

Miljeteig mente funnene i undersøkelsen kan hjelpe oss i å skille mellom det som er viktig for gruppa [hivpositive] som helhet og hva som er utfordringene til enkeltpersoner og undergrupper. Dessuten påpekte han at en av ufordringene framover er sviktende kunnskap blant helsepersonell, ikke minst blant fastlegene. Undersøkelsen viser at kun en av tre er svært fornøyd med behandlingen hos sin fastlege, mens rundt åtte av ti er fornøyd eller svært fornøyd med behandlingen på poliklinikken eller på sykehus.

Kari Husby fra Helsedirektoratet sa til slutt at det var viktig å skape et samfunn som takler hiv, og at å begrense spredningen av hiv blant seksuelle minoriteter er et prioritert område. Regjeringen vil legge fram en ny nasjonal hivstrategi 2009-2014 før sommeren.

Du kan laste ned hele rapporten som pdf-fil fra Fafo.