obama_bred

Reiserestriksjoner snart opphevet i USA?

Myndighetene i USA har overfor Aidsmap indikert at hiv vil bli fjernet fra listen over allmennfarlige smittsomme sykdommer som hittil har gjort at hivpositive ikke har fått adgang til landet.

Så straks disse reguleringene er i orden vil hivpositive ikke lenger møte innreiserestriksjoner i USA. Aidsmap melder at det er stort håp om at dette vil skje innen utgangen av dette året.

obama3
 

Det var for omtrent ett år siden at president George W. Bush signerte den såkalte Pepfar-planen som blant annet opphever reiserestriksjoner for hivpositive til USA. Men det har altså tatt et helt år uten at restriksjonene er endelig opphevet.

For kort tid siden la Obama-administrasjonen siste hånd på den nye loven, som opphever indreiseforbudet til USA for hivpositive. Loven er nå ute til høring i 45 dager, og deretter skal den godkjennes i Kongressen, noe som anses for en ren formalitet. Loven blir vedtatt uten endringer, lover Obamas folk.

Meldingene virker å være såpass optimistiske at International AIDS Society (IAS) overveier å holde den internasjonale aids-kongressen i Washington DC i 2012. IAS har ikke holdt konferanser i USA siden konferansen i San Francisco i 1990 på grunn av nettopp disse restriksjonene. USA har siden aidsepidemiens begynnelse hatt innreiserestriksjoner for hivpositive.Ved innreise til USA har norske reisende måtte fylle inn et såkalt "Visa Waiver"-kort, hvor man blant annet må svare på spørsmål om du har en smittsom sykdom. Hiv er i henhold til USAs innreiseregler definert som en slik smittsom sykdom. Disse reglene har vært sterkt kritisert, blant annet av FN, norske myndigheter og HivNorge.

Her kan du lese om reiserestriksjoner for hivpositive.